Projekt Comenius

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gra

Email Drukuj PDF

GRA MIEJSKA PT. ”WARSZAWA, KTÓREJ NIE ZNACIE.”

CELE GRY:

- zapoznanie z wybranymi ciekawostkami na temat Warszawskich miejsc, sławnych ludzi, historii i kultury
- rozwijanie myślenia taktycznego
- propagowanie czynnego wypoczynku
- integracja

CZAS GRY: 4 godziny na terenie miasta i 1 godzina – kwiz i podsumowanie gry

UCZESTNICY: 5 drużyn liczących po 2 osoby (10 uczestników) oraz po 2 osoby do obsługi każdego punktu zaznaczonego na mapie (20 osób). Młodsi uczestnicy będą potrzebowali dorosłych opiekunów.

OPIS GRY:

Celem gry jest zdobycie przepustki do kwizu oraz zdobycie najwyższej liczby punktów w tym kwizie.

Uczestnicy maja za zadanie w ograniczonym do 4 godzin czasie odwiedzić miejsca zaznaczone na mapie i uzyskać tam litery do ułożenia HASŁA głównego. W każdym z miejsc można zdobyć jedną lub dwie litery z hasła oraz przypisane do liter liczby. Liczba 1 oznacza, że dana litera jest częścią słowa nr 1 w haśle. Czyli jeśli w danym miejscu drużyna uzyska np. literę A oraz przypisaną do niej liczbę 2, to znaczy, że litera A należy do drugiego słowa w haśle do odgadnięcia.

Hasło liczy 17 liter, a w grze można odwiedzić maksymalnie 10 miejsc.

Aby w danym miejscu uzyskać literę/litery należy rozwiązać zagadkę lub wykonać zadanie.

Jeżeli w danym punkcie uczestnicy nie rozwiążą któregoś zadania – nie mogą otrzymać danej litery lub liter. Istnieje możliwość uzyskania jednej litery z dwóch możliwych do uzyskania w danym punkcie.

Odgadnięcie hasła jest jedynie przepustką do udziału w kwizie z wiedzy zdobywanej na terenie całej gry. Drużyna, która zalicza punkty bardzo wolno i nie zdąży lub nie zdoła ułożyć hasła – przepustki – będzie mogła jedynie kibicować pozostałym drużynom w czasie ostatecznej rozgrywki (kwizu).

Drużyna może zaryzykować pominięcie niektórych miejsc. Wprawdzie przepustkę do dalszej gry będzie miała, jeśli hasło bez kilku liter da się ułożyć, ale inne drużyny mogą wtedy wygrać kwiz. Decyzja o zakończeniu gry przed czasem bez zaliczenia wszystkich punktów należy do drużyny.

Jeśli drużyna przybędzie do danego punktu po wyznaczonym czasie – osoby obsługujące punkt nie przekazują im ani zadań ani liter i liczb.

Uczestnicy przemieszczają się pieszo.

Wszystkie drużyny oraz osoby obsługujące punkty mają obowiązek zameldować się w określonym miejscu i czasie, gdzie odbędzie się finałowy kwiz. Po jego zakończeniu zwycięska drużyna odbiera nagrodę. Możliwy jest remis. Należy wobec tego przewidzieć większą liczbę nagród.

BARDZO WAŻNE JEST, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ JESZCZE CZEGOŚ WIĘCEJ, NIŻ TO, CO WYMAGAJĄ ZADANIA. W końcowej rozgrywce mogą pojawiać się pytania z wykonywanych zadań, ale również luźno z nimi związane, dotyczące miejsc, które zwiedzały drużyny. LICZY SIĘ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ, KOJARZENIE, PAMIĘĆ, DOCIEKLIWOŚĆ i WYTRWAŁOŚĆ.

HASŁO DO ODGADNIĘCIA: CIEKAWA TA WARSZAWA

PUNKTY do odwiedzenia

ZADANIE

Rozwiązanie

LITERA/Y

Sąd Najwyższy

Dokończ sentencję: „Nikogo nie karze się za……..”

„…jego myśli” – jedna z sentencji widocznych na ścianach budynku Sądu.

W3

Kościół Św. Jana

Jakie 2 motywy biblijne związane ze Św. Janem są zilustrowane na frontonie kościoła? Podpowiedzi: misa i rzeka.

- ścięcie głowy św. Jana

- Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

I1/E1

Ogród Saski

Poznaj Muzy i cnoty – zapamiętaj 10 z nich.

Jest ich tu 21, m.in.: RZEŹBIARSTWO, MALARSTWO, ARCHITEKTURA, FLORA, HISTORIA, GEOGRAFIA, ROLNICTWO, INTELIGENCJA, POUCZENIE, ROZUM, SPRAWIEDLIWOŚĆ, INWENCJA…

K1

Grób Nieznanego Żołnierza

Jakie słowa widnieją na stalowej płycie grobowca?

Co przedstawia makieta znajdująca się z tyłu Grobu Nieznanego Żołnierza?

- „Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tem miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego
przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego”

- Pałac Saski

S3 A3

Belweder

Jaka ważna osoba w państwie polskim jest mieszkańcem Pałacu Belwederskiego?

Jaki budynek mieści się naprzeciwko Belwederu?

- Prezydent Bronisław Komorowski

-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W3 C1

Pałac Kultury i Nauki

Czyje imię nosi Pałac Kultury i Nauki?

Ile metrów wynosi wysokość Pałacu Kultury i Nauki?

- Józefa Stalina- pałac był wzniesiony jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego

-237 m

A1 A2

Plac Zamkowy

Kto jest przedstawiony na najstarszym świeckim pomniku na Placu Zamkowym?

O której godzinie można usłyszeć hejnał i dlaczego wtedy?

- Król Zygmunt III Waza

- o godzinie 11:15 – Jest to czas, w którym zegar zatrzymał się na wieży Zamku Królewskiego podczas bombardowania Warszawy w czasie II wojny światowej

T2W1

Pomnik Powstańca

Jak długo trwało Powstanie Warszawskie?

- 63 dni

A3

Katedra Polowa

Jakie symbole widnieją przy wejściu do Katedry?

Z lewej – Kotwica i z prawej - śmigło

A2R3

Rynek Starego Miasta

Znajdź kawiarenkę HONORATA i dowiedz się, kto był jej częstym bywalcem? Podpowiedź: lubił mazurki

Co przedstawia pomnik w centrum rynku?

- Fryderyk Chopin

- Warszawską Syrenkę

Z3 A1

KWIZ:

1. Dopasuj zdjęcie do podpisu.

a) Pomnik Powstańca
b) Belweder
c) Pałac Kultury
d) Budynek Sądu Najwyższego
e) Plac Zamkowy

2. Gdzie znajdują się pomniki Muz? (Ogród Saski)

3. Jaką ciekawą cechę mają ławeczki w Ogrodzie Saskim? (grające ławeczki)

4. Całorocznie, przez 24 godziny na dobę, pełni wartę honorową dwuosobowy posterunek żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego przed:

a) Belwederem
b) Grobem Nieznanego Żołnierza (X)
c) Kolumną Zygmunta

5. Śmigło i kotwica – przed jakim budynkiem można zaobserwować te symbole? (Katedra Polowa)

6. W parku, za Grobem Nieznanego Żołnierza znajdują się

a) Trzy krzyże
b) 2 fontanny
c) Figury muz (X)

7. Pałac Prezydencki jest zwany …. (BELWEDEREM)

8. Wysokość Pałacu Kultury i Nauki to:

a) 227m
b) 327m
c) 237m (X)

9. Krzyż postawiony na miejscu ołtarza polowego podczas I wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce stoi

a) Na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza (X)
b) Przed Belwederem
c) Na Rynku Starego Miasta
10. Symbol WAGI mieści się na
a) Kościele katedralnym św. Jana
b) Budynku Sądu Najwyższego (X)
c) Wejściu do Ogrodu Saskiego

11. W którym roku wybuchło Powstanie Warszawskie? (1944)

12. Co trzyma w rękach chłopiec na Pomniku Powstańca? (KARABIN)

13. Ulubiona kawiarnia Fryderyka Chopina to:

a) Marcysia
b) Honoratka (X)
c) Magda

14. Skąd pochodzi napis: „Ustawa powinna być zwięzła”. (BUDYNEK SĄDU NAJWYŻSZEGO)

15. Co dzierży w dłoniach Król Zygmunt z pomnika na Placu Zamkowym? (KRZYŻ I MIECZ)

16. Co przedstawia zdjęcie?

17. Gdzie znajduje się pomnik z powyższego zdjęcia?

18. Ułóż puzzle i powiedz, co przedstawia powstały obraz. (Puzzle z widocznym fragmentem Grobu Nieznanego Żołnierza)